Hasan Çıkar Dede Kimdir?

Hasan Çıkar Dede… 1935 yılında Makedonya’nın Üsküp şehrinde dünyaya geldi. O dönemlerde Üsküp şehri kültür, sanat ve akademik anlamda Balkanların en önemli merkezlerindendi. Çocukluk yıllarında, birçok manevî kuruluşun da yer aldığı kentte dini eğitim aldı. 1959 yılı sonlarında İstanbul’a göç etti. İstanbul’da daha da çok yoğunlaşan tasavvufa olan sevgisi ve ilgisi onu önce kitap okumaya ve araştırma yapmaya yönlendirdi daha sonra da İstanbul’daki tasavvufi çevrelerle tanışmasıyla devam etti.

1960 yılında Üsküp Mevlevihanesi’nin son postnişini Hakkı Dede ile tekrar karşılaştı ve hayatında yeni bir dönem açıldı. Hakkı Dede’yle karşılaştıktan ve onun güzelliklerini gördükten sonra onun öğrencisi oldu ve Mevlevî Kültürüne gönül verdi. Bu tarihten itibaren Hakkı Dede’nin yanında bulundu ve aralarındaki mânâ dolu o yüce ilişki Hakkı Dede’nin kendisine mânen soyunması ile devam etti. Böylece 1965 yılında Hazreti Mevlana’nın mânevi temsilciliğine ulaştı.

13 Ekim 2018 tarihinde aramızdan ayrılan Hasan Çıkar Dede, 1981 yılından 2007 yılına kadar, İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi’nde Tasavvuf Musikisi Konseri ve Sema Töreni etkinliklerini aralıksız sürdürmüş ve sayısız hizmetlerde bulunmuştur.

1989 yılında kurmuş olduğu Çağdaş Mevlana Aşıkları Topluluğu çalışmalarına Evrensel Mevlana Aşıkları Vakfı (EMAV) çatısı altında devam etmektedir.

Topluluk, Mevlevî müziği alanında yeni eserler vermekte ve çağdaş yorumlarla genç-yaşlı, kadın-erkek farkı gözetmeden toplumun her kesiminden oluşan mensupları ile çalışmalarını sürdürmektedir. Kendi bünyesindeki müzisyenlerle Türkçe sözlü 12 Mevlevî Ayini ve 300’e yakın İlâhî besteleyerek, bu çalışmalarını gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerçekleştirilen Tasavvuf Müziği Konserleri ve Sema Törenleri ile sergilemektedir.

Kurulduğu dönemden itibaren bir çok etkinlikte yer alan topluluk, yurt dışında düzenlemiş olduğu konferans, seminer, konser ve sema törenleri ile Hazreti Mevlana’nın aydın felsefesinin ve sevgi mesajının sesi olmuştur. ABD, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, Fransa, Hırvatistan, İtalya (Sicilya), İspanya, İsveç, Japonya, Kosova, Makedonya, Yunanistan (Girit ve Samotheraki) ve daha birçok ülkede hizmet vermiş olan topluluk, Mevlevi kültürünü tanıtmak ve yaşatmak için gösterdiği gayretlerine bu doğrultuda devam etmektedir.

Ve ayrıca, Silivrikapı Mevlana Kültür Merkezi’nde her Perşembe günü halka açık düzenlenen toplantılarda, yurtiçinden ve yurtdışında gelen birçok Mevlana hayranına kapılarını açmaktadır.

www.emav.org / www.mevlanarumi.org